+48 501 02 66 21 como@como.com.pl

Odkurzacze przemysłowe do pyłów niebezpiecznych dla zdrowia

Bezpieczeństwo miejsca pracy i poziom potencjalnego zagrożenia dla zdrowia pracownika wytwarzanego przez pyły, reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej ” W sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy”.
Ustalono trzy klasy stężenia pyłów w odniesieniu do zagrożenia zdrowia :
L – (niskie zagrożenie),
M – (średnie zagrożenie)
H –  (wysokie zagrożenie).
Firma COMO oferuje odkurzacze z filtrami certyfikatami w kategoriach L, M i H zgodnie z polskimi i europejskimi normami.
Odkurzacze certyfikowane do zbierania pyłów niebezpiecznych dla zdrowia muszą mieć odpowiedni filtr L, M lub H, certyfikowaną szczelność i odpowiedni do klasy pyłowej system usuwania zanieczyszczeń.

Odkurzacze przemysłowe do pyłów klasy „L”
Odkurzaczy klasy pyłowej „L” używamy przy zbieraniu pyłów o niskiej szkodliwości dla zdrowia i maksymalnym dopuszczalnym stężeniu ponad > 1 mg / m3, Filtr klasy „L” zatrzymuje co najmniej 99 % cząstek o wielkości ≥ 5 mikrometrów.

Odkurzacze przemysłowe do pyłów klasy „M”
Odkurzaczy klasy „M” używamy przy zbieraniu pyłów szkodliwych dla zdrowia o maksymalnym dopuszczalnym stężeniu ponad 0,1 mg / m3, zależnie od zajmowanej objętości. Filtr klasy „M” zatrzymuje co najmniej 99,9 % cząstek o wielkości ≥5 mikrometrów. W filtr tej klasy może być wyposażony prawie każdy model naszych odkurzaczy przemysłowych. Stosuje się je np. do zbierania pyłów cementowych.

Odkurzacze przemysłowe do pyłów klasy „H”
Odkurzaczy w klasie pyłowej „H” używamy przy zbieraniu pyłów szkodliwych dla zdrowia o maksymalnym dopuszczalnym stężeniu mniejszym niż 0,1 mg/m3, zależnie od objętości, w tym również pyłów o właściwościach rakotwórczych i patogenicznych. Filtr klasy „H” – filtr HEPA H14 zatrzymuje co najmniej 99,995% cząstek o wielkości ≥3 mikrometrów. W filtr tej klasy może być wyposażony prawie każdy model naszych odkurzaczy przemysłowych. Stosuje się je np. do zbierania azbestu. Filtry tego typu mogą być umieszczone przed jak i za turbina ssącą. Wybór wersji zależy od wymogów, którym musi sprostać urządzenie. Równie ważnym elementem odkurzacza jest też „bezpieczny worek” na zanieczyszczenia.