+48 501 02 66 21 como@como.com.pl

Filtry do odkurzaczy przemysłowych

Filtry są płucami odkurzacza przemysłowego, wychwytują wszystkie zanieczyszczenia, które są zasysane przez turbinę, aby nie mogły zostać ponownie wydmuchane do pomieszczenia, chroniąc zdrowie operatora odkurzacza i innych pracujących tam osób.

Dobierając filtr do odkurzacza należy wziąć pod uwagę rodzaj zbieranych zanieczyszczeń, ich ilość, oraz wymogi BHP (największe dopuszczalne stężenie pyłów – NDS).
Filtry przystosowane są do różnych klas czystości powietrza :

L  przepuszczalność 99% dla NDS > 1 mg / m3

M –  przepuszczalność 99.9% dla NDS > 0,1 mg / m3

HEPA –  przepuszczalność 99,995% dla NDS > 0,005 mg / m3

ULPA –  przepuszczalność 99,9995% dla NDS > 0,0005 mg / m3

NDS – Największe Dopuszczalne Stężenie substancji szkodliwej, która w ciągu 8 godzin pracy wg wymiaru czasu pracy zgodnego z Kodeksem Pracy nie spowoduje uszczerbku na zdrowiu pracownika i przyszłych pokoleń.

Filtr kubełkowy do odkurzaczy przemysłowych

Filtr kubełkowy

Filtr gwiazdowy do odkurzaczy przemysłowych

Filtr gwiazdowy poliesterowy

Filtr HEPA przed turbiną do odkurzaczy przemysłowych

Filtr HEPA przed turbiną

Filtr HEPA za turbiną do odkurzaczy przemysłowych

Filtr HEPA za turbiną

Filtr kardrydżowy (patronowy) do odkurzaczy przemysłowych

Filtr kardrydżowy