+48 501 02 66 21 como@como.com.pl

Filtry do odkurzaczy

Filtry są płucami odkurzacza i wychwytują wszystkie zanieczyszczenia, które są zasysane przez turbinę, aby nie mogły zostać ponownie wydmuchane do pomieszczenia, chroniąc zdrowie operatora odkurzacza i innych pracujących tam osób.

Dobierając filtr do odkurzacza należy wziąć pod uwagę rodzaj zbieranych zanieczyszczeń, ich ilość, oraz wymogi BHP (największe dopuszczalne stężenie pyłów – NDS).
Filtry przystosowane są do różnych klas czystości powietrza :

L przepuszczalność 99% dla NDS > 1 mg / m3

M przepuszczalność 99.9% dla NDS > 0,1 mg / m3

HEPA przepuszczalność 99,995% dla NDS > 0,005 mg / m3

ULPA przepuszczalność 99,9995% dla NDS > 0,0005 mg / m3

NDS – Największe Dopuszczalne Stężenie substancji szkodliwej, która w ciągu 8 godzin pracy wg wymiaru czasu pracy zgodnego z Kodeksem Pracy nie spowoduje uszczerbku na zdrowiu pracownika i przyszłych pokoleń.

Filtr kubełkowy

Filtr gwiazdowy poliesterowy

Filtr HEPA przed turbiną

Filtr HEPA za turbiną

Filtr kardrydżowy