+48 501 02 66 21 como@como.com.pl

Wycieraczki sytemowe – Porady techniczne.

Wycieraczki systemowe – Strefy czyszczące.
Prowidłowo zaprojektowana strefa czyszcząca w wejściu do budynku powinna składać się z trzech wycieraczek:

Strefa 1. – wycieraczka zewnętrzna, stalowa ocynkowana lub wycieraczka aluminiowa szczotkowa lub wycieraczka aluminiowa gumowa lub wycieraczka aluminiowa szczotkowo – gumowa.
Zadaniem „Strefy 1” jest usunięcie z butów mocno przyklejonych zanieczyszczeń.

Strefa 2. – wycieraczka wewnętrzna, wycieraczka aluminiowa szczotkowo – tekstykna lub wycieraczka aluminiowa gumowo – tekstylna.
Zadaniem „Strefy 2” jest również usuwanie z butów mocno przyklejonych zanieczyszczeń oraz wstępne osuszanie.

Strefa 3. – wycieraczka wewnętrzna, aluminiowa tekstylna lub mata wejściowa.
Zadaniem „Strefy 3” jest osuszanie i dokładne czyszczenie drobnych zanieczyszczeń.

Wycieraczki systemowe_strefy czyszczace

Szerokość i długość wycieraczki systemowej.

Wycieraczki systemowe są wycieraczkami kierunkowymi. Najlepszy efekt czyszczenia uzyskuje się jeśli listwy aluminiowe są ułożone równolegle do drzwi wejściowych.

Szerokość wycieraczki systemowej – wymiar równoległy do drzwi wejściowych.

Długość wycieraczki systemowej – wymiar prostopadły do drzwi wejściowych.

Wycieraczki aluminiowe_wymiarowanie_szerokość_długość

Wymiarowanie – wycieraczki systemowe.

Wymiar otworu – wymiar wewnętrzny zagłębienia (otworu) na wycieraczkę.

Wymiar zewnętrzny ramy – wymiar otworu pomniejszony o luz między otworem a ramą.

Wymiar wewnętrzny ramy – wymiar zewnętrzny ramy pomniejszony o grubość ścianki ramy.

Wymiar zewnętrzny wycieraczki systemowej – wymiar wewnętrzny ramy pomniejszony o luz między ramą a wycieraczką.

Konserwacja i użytkowanie wycieraczek systemowych aluminiowych (mat wycieraczkowych).

Wycieraczki systemowe do obuwia  są przeznaczone do czyszczenia obuwia oraz kółek wózków sklepowych na zewnątrz oraz wewnątrz budynków

Dla zapewnienia długotrwałej używalności należy regularnie wykonywać następujące czynności :

  • czyszczenie z zewnątrz poprzez regularne odkurzanie odkurzaczem przemysłowym – w razie potrzeb [w warunkach intensywnego ruchu pieszych – codziennie] – w sezonie zimowym usuwanie nadmiaru soli poprzez czyszczenie na mokro powierzchni wycieraczki przy pomocy np. maszyn ekstrakcyjnych lub specjalistycznych maszyn ze szczotkami walcowymi [przed zastosowaniem maszyn prosimy o kontakt z producentem wycieraczek].
  • należy używać środków chemicznych nie niszczących aluminium oraz wkładów czyszczących. – regularne usuwanie kamieni, niedopałków papierosów, gum do żucia przy pomocy specjalistycznych środków itp.
  • regularne czyszczenie wpustów pod wycieraczkami , staranne zamiatanie lub odkurzanie. Szczególnie należy zadbać o to, by wpust pod wycieraczką był czysty i płaski, bez pozostałości budowlanych na całej powierzchni oraz ramach, luźnych elementów gruzu, piasku itp. Wszelkie nierówności podłoża, mogą powodować wygięcie profili aluminiowych.
  • ewentualne uszkodzenia wkładów czyszczących oraz elementów konstrukcyjnych wycieraczek należy zgłaszać producentowi w celu ich naprawienia i ograniczenia rozprzestrzeniania się uszkodzeń. Czynności czyszczenia wycieraczek powtarzać w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz w tygodniu.

Zabrania się pod groźbą utraty gwarancji :

  • prowadzić roboty budowlane na niezabezpieczonych odpowiednio wycieraczkach. Zabezpieczenie może stanowić gruba folia budowlana, a na nią położone budowlane płyty np. OSB.
  • zaleca się na czas budowy wyjęcie wycieraczki z otworu i przechowywanie jej z dala od strefy robót.
  • przejeżdżać lub prowadzić roboty na wycieraczkach przy pomocy wózków widłowych, wózków paletowych, podnośników nożycowych, rusztowań itp. W takim przypadku należy starannie zabezpieczyć wycieraczki jak przypadku prowadzenia robót budowlanych .
  • przejeżdżać samojezdnymi maszynami sprzątającymi po niezabezpieczonej wycieraczce.
  • dokonywać, w okresie gwarancji, nieautoryzowanych przeróbek i modyfikacji.