+48 501 02 66 21 como@como.com.pl

Odkurzacze antywybuchowe ATEX

Urządzenia z tej grupy przeznaczone są do pracy w strefach oznaczonych jako zagrożone wybuchem. Odkurzacze spełniają wymagania dyrektywy 2014/34/UE (dawniej ATEX 94/9/WE).

„Wybuchy pyłów stanowią poważny problem w różnych gałęziach przemysłu. Problem ten dotyczy praktycznie wszystkich zakładów pracy, w których występują pyły palne. Do pyłów palnych zalicza się zarówno pyły pochodzenia organicznego, np. pyły drewna, węgla, produktów żywnościowych (mąki, cukru) czy pyły środków chemicznych (np. pigmentów organicznych), jak i pyły metali, które w powszechnej opinii uważane są za niepalne. Do palnych pyłów metali należą m.in. pyły aluminium i pyły magnezu.
Najwięcej wybuchów, dotyczy pyłów drewna i pyłów zbożowych – odpowiednio 34 % i 24 % wszystkich wybuchów. Z udziałem pyłów węgla ma miejsce 10% wybuchów.” („Wybuchowość pyłów na przykładzie pyłów aluminium” – C. I. O. P. mgr inż. DOROTA KONDEJ i dr EWA GAWĘDA)

ON21MX1.3D /
ON22MX1.3D ATEX Z22

ATTIX791 – 2M/B1 Z22

A63MX1.3GD

A337MX1.3D

IVB995 M SD XC ATEX Z22

A21X1.3D /A22X1.3D

A63X1.3GD /A65X1.3GD

A337X1.3D

A347X1.3D /A347X1.3GD /A547KX1.3D /A547KX.3GD

A747KX1.3D /A747KX1.3GD

A346ECOX1.3D /A546KECOX1.3D /A756KECOX1.3D

A346EPX1.3D / A546EPX1.3D

A1056KX1.3D

A1856KX1.3D

F236X1.3D / F230X1.3GD

F340X1.3D / F340X1.3GD

AS1556X.3D / AS356X.3D

AD36X1 / AD46/60X1 / AD46/100X1 / AD56X1