Urządzenia do zbierania substancji niebezpiecznych dla zdrowia np. azbestu.
Odkurzacze te charakteryzyja się wysokim stopniem filtracji, filtr główny jest w klasie M lub H  oraz specjalnymi, bezpiecznymi workami uniemożliwiającymi wydostawanie się substancji niebezpiecznej poza worek w czasie wymiany i transportu. 

   Odkurzacze z filtrem klasy M

 

Urządzeń z filterm klasy M używamy przy zbieraniu pyłów szkodliwych dla zdrowia o maksymalnym dopuszczalnym stężeniu ponad 0,1 mg/m3,zależnie od zajmowanej objętości. Filtr klasy M zatrzymuje co najmniej 99,9% cząstek o wielkości ≥3 mikrometrów. W filtr tej klasy może być wyposażony prawie każdy model naszych odkurzaczy przemysłowych. Stosuje się je np. do zbierania pyłów cementowych.

 

Odkurzacz z filtrem klasy H

 

Modeli z filterem klasy H używamy przy zbieraniu pyłów szkodliwych dla zdrowia o maksymalnym dopuszczalnym stężeniu mniejszym niż 0,1mg/m3, zależnie od objętości, w tym również pyłów o właściwościach rakotwórczych i patogenicznych. Filtr klasy H- filtr Hepa H14 zatrzymuje co najmniej 99,995% cząstek o wielkości ≥3 mikrometrów. W filtr tej klasy może być wyposażony prawie każdy model naszych odkurzaczy przemysłowych. Stosuje się je np. do zbierania azbestu. Filtry tego typu mogą być umieszczone przed jak i za turbina ssącą. Wybór wersji zależy od wymogów, którym musi sprostać urządzenie.