Urządzenia do zbierania substancji niebezpiecznych dla zdrowia np. azbestu.
Odkurzacze te charakteryzuja się wysokim stopniem filtracji, filtr główny jest w klasie M lub H  oraz specjalnymi, bezpiecznymi workami uniemożliwiającymi wydostawanie się substancji niebezpiecznej poza worek w czasie wymiany i transportu. 

     Odkurzacze z filtrem klasy "M"

 

Odkurzaczy z filtrem klasy "M" używamy przy zbieraniu pyłów szkodliwych dla zdrowia o maksymalnym dopuszczalnym stężeniu ponad 0,1 mg/m3zależnie od zajmowanej objętości. Filtr klasy "M" zatrzymuje co najmniej 99,9% cząstek o wielkości ≥3 mikrometrów. W filtr tej klasy może być wyposażony prawie każdy model naszych odkurzaczy przemysłowych. Stosuje się je np. do zbierania pyłów cementowych.

 

 

Odkurzacze z filtrem klasy "H"

 

Modeli z filtrem klasy "H" używamy przy zbieraniu pyłów szkodliwych dla zdrowia o maksymalnym dopuszczalnym stężeniu mniejszym niż 0,1 mg/m3, zależnie od objętości, w tym również pyłów o właściwościach rakotwórczych i patogenicznych. Filtr klasy "H" - filtr HEPA  H14 zatrzymuje co najmniej 99,995% cząstek o wielkości ≥3 mikrometrów. W filtr tej klasy może być wyposażony prawie każdy model naszych odkurzaczy przemysłowych. Stosuje się je np. do zbierania azbestu. Filtry tego typu mogą być umieszczone przed jak i za turbina ssącą. Wybór wersji zależy od wymogów, którym musi sprostać urządzenie.