Przemysłowe instalacje centralnego odkurzania buduje się tam gdzie występują duże ilości pyłów, gdzie jest mało miejsca dla odkurzaczy mobilnych oraz w celu obniżenia kosztów sprzątania dużych powierzchni przemysłowych. 
Utrzymanie miejsca pracy w czystości wymagane jest w celu dotrzymania wymogów technologicznych, zapewnia wyższą kulturę i komfort pracy oraz zapewnieni bezpieczeństwa i zdrowia osobom przebywajacym w pomieszczeniach przemysłowych.
Jako jednostki centralne wykorzystyane są odkurzacze trójfazowe o dużych mocach. Są one wyposażane w filtry dopasowane do rodzaju zanieczyszczeń i wymogów technicznych panujacych w danych pomieszczeniach. 
Rurociągi, w zależności od wymogów technicznych wykonuje się z rur ocynkowanych lub ze stali nierdzewnej. Podłączenie się do instalacji jest realizowane poprzez gniazda. Z instalacji może korzystać jednocześnie kilku użytkowników. Zanieczyszczenia gromadzone są w jednym miejscu i stąd następuje ich rozładunek. 
Instalacje centralnego odkurzania wykonywane są również w strefach zagrożonych wybuchem.