+48 501 02 66 21 como@como.com.pl

Chemia do czyszczenia dla przemysłu

Nasze środki czyszczące dla przemysłu zapewniają rozwiązania dla różnych specjalistycznych zastosowań przemysłowych. Każdy produkt z naszej oferty zawiera środek fosforanujący, który poprawia przyczepność farby do powierzchni metalowej i zapewnia tymczasowe zabezpieczenie przed korozją. W naszej ofercie znajdują się również środki czyszczące na bazie rozpuszczalników, przeznaczone dla zakładów przetwórstwa metali, a także mocno zasadowy środek czyszczący do posadzek twardych i maszyn. Produkty te umożliwiają skuteczne odtłuszczanie powierzchni z pozostałości smarów i olejów. Nadają się do czyszczenia w procesach przetwórstwa metali, zakładach przemysłu ciężkiego i warsztatach.

ALKAFOAM
Płynny, silnie pieniący i zasadowy środek czyszczący, idealny do rozpuszczania tłuszczu zwierzęcego i roślinnego, jak również do odtłuszczania maszyn i pojazdów.
Działa na : Tłuszcze zwierzęce lub oleje w rzeźniach i zakładach obróbki żywności. Tłuszcze roślinne lub oleje w zakładach przetwórczych i pojazdach transportowych. Tłuszcz i olej znajdujące się na silnikach i podwoziach sprzętu budowlanego, pociągów, autobusów, ciężarówek i samochodów.

ALKAFOAM stosowany jest do :
Ścian i posadzek kuchni przemysłowych, w tym kratki i kanały ściekowe.
Rzeźnie i zakłady mięsne, w tym zakłady utylizacyjne.
Pojazdy służące do transportu niektórych produktów warzywnych.
Sprzęt do obróbki w zakładach mięsnych i warzywnych.
Obiekty obsługi technicznej wszelkiego rodzaju pojazdów transportowych.
Zakłady rozbiórki lub naprawy samochodów, w których czyści się silniki i elementy podwozia.

Zasadowość : pH 12
Dostępny w opakowaniach : 25 l i 220 kg
Stężenie : od 1 do 5 %
Techniki mycia : spryskiwanie, mycie wysokociśnieniowe i mycie ręczne.

PHOSPAT
Środek do fosfatowania przeznaczony do tymczasowej ochrony części metalowych przed korozją w procesie ich obróbki.
Do fosforanowania instalacji. Tymczasowe zabezpieczenie przed korozją części żelaznych w zakładach przetwórstwa metali. Ten produkt nadaje się także do zmywania m.in. olejów i smarów, sadzy, piasku, brudu, białek i krwi.
Zalety produktu:
Odtłuszcza i fosfatyzuje w tym samym czasie (dla lekkiego i średniego smaru i oleju)
Wzmacnia więź między farbą a metalem
Zapewnia tymczasową ochronę przed korozją

Zasadowość : pH 5,5
Dostępny w opakowaniach : 25 l
Stężenie : od 0,5 do 1 %
Techniki mycia : fosforanowanie

UNIKAL PLUS
Detergent w postaci płynnego, uniwersalnego, środka do mycia na bazie rozpuszczalnika do usuwania cząstek metali lub farb zanieczyszczonych olejem lub smarem, szczególnie nadający się do użytku w warsztatach.

Dostępny w opakowaniach : 10 l i 25 l
Stężenie : gotowy do użycia
Techniki mycia : spryskiwanie, mycie wysokociśnieniowe i mycie ręczne.