TrapSystem jest dedykowany do warunków, gdzie występuje duże natężenie ruchu i ilość zanieczyszczeń jest duża. System charakteryzujesię wyjątkowo dużą pojemnością na brud i piasek. System ten można stosować wewnątrz i na zewnątrz budynku.
System składa się z osadnika i wycieraczki z profilów aluminiowych. Osadnik ma wysokość 8cm, natomiast pozostałe wymiary wykonywane są wg potrzeb klienta. Ciężar TrapSystem wynosi ok.22kg/m2.
Osadnik zbudowany jest z :
- ramy z aluminiowych krztałtowników,
- płytu alumniowej o grubości 3mm, osadzonej w ramie, tworzącej dno osadnik
- podpór z kwadratowego kształtownika o wymiarach 30x30x3mm, rozmieszczonych co 30cm. Na podporach ułożona jest wycieraczka. Podpory posiadają nogi z regulacją długości, co pozwala na wypoziomowanie wycieraczki.
Do TrapSystemu możemy stosować wycieraczki:
- 22BLX
- 22RLX
- 22RLX
- wszelkie kombinacje ww rodzajów wycieraczem, lub ich wariant wzmocniony typu Marathon
TrapSystem montuje się na stałe w podłożu poprzez zabetonowanie.
W przestrzeniach pod wycieraczką gromadzi się brud i piasek. Należy go systematycznie usuwać przez zwinięcie wycieraczki i odkurzenie przestrzeni pod  

   

   

 Przekrój wycieraczki i osadnika

 TrapSystem - widok osadnika

   

   

Widok częściowo zwiniętej wycieraczki 

 Widok na otwór do odwodnienia