Odkurzaczy z tej grupy używamy wszędzie tam, gdzie zasilanie elektryczne jest niewskazane, a mamy do dyspozycji instalcję sprężonego powietrza. Urządzenie te ceguje duża niezawodność i możliwość ciągłej, długotrwałej pracy.

AD36
Odkurzacz wyposażony jeet w jednostkę ssącą ze zwężką Venturiego, zasilaną sprężonym
powietrzem. Brak części elektrycznych i ruchomych powoduje minimalne potrzeby konserwacji. Odkurzacz wyposażony jest w otrząsacz filtra oraz próżniomierz pokazujacy zapchanie filtra. Rama wykonana jest ze stali malowanej i zaopatrzona w kosz na akcesoria. Zbiornik moze być w wersji ze stali malowanej lub nierdzewnej. Posiada on własne kółka, w celu łatwiejzego opróżniania. Do dyspozycji jest wyposażenie dodatkowe: filtr Hepa montowany przed silnikiem, zestaw do zbierania substancji szkodliwych dla zdrowia tzw wlot-worek jednorazowy, zestaw do pracy z foliowymi workami tzw grill-depresor, cyklon wewnętrzny oraz filtry antystatyczne, M, H, PTFE, odporne na temperaturę.
  AD36
Zasilanie (Nl/min) 1200
Ciśnienie zasilania (bar) 4-8
Podciśnienie (kPa) max 28
Przepływ (l/s) 97
Filtr L
Powierzchnia filtra (cm²) 7000
Zbiornik  (l) 25
Wlot (mm) 70
Wymiary (cm²) 48x65x118
Waga (kg) 36
cena netto bez akcesoriów PLN 6500,0

 

AD46/60  I  AD46/100
Urządzenie posiada jako jednostkę ssącą  2 zwężki Venturiego, zasilane sprężonym
powietrzem. Wykorzystujemy je w miejscach, gdzie użycie energii elektrycznej jest niedostępna lub zakazana. Nieobecność części elektrycznych i ruchomych sprawia, że konserwacja jest mało uciążliwa. Odkurzacz wyposażony jest w otrząsacz filtra oraz próżniomierz wskazujacy stan filtra. Obudowa wykonana jest ze stali malowanej i zaopatrzona w kosz na akcesoria. Zbiornik może być w wersji ze stali malowanej lub nierdzewnej. Posiada on własne kółka, w celu łatwiejszego opróżniania. Dostępne są dodatkowe opcje wyposażenia: filtr Hepa przed silnikiem, zestaw zawór- worek jednorazowy do substancji szkodliwych, zestaw grill-depressor do pracy z foliowym workiem, zestaw grill-zawór spustowy do opróżniania zbiornika z płynu przy jednoczesnej separacji szustancji stałych, uchwyty do podnoszenia zbiornika wózkiem widłowym, urządzenie STOP PŁYN do wyłączania ssania przy napełnionym zbiorniku, cyklon wewnętrzy oraz filtry H, M, antystatyczne PTFE, odporne na temperatrę do 200°C i tempraturze chwilowe do 250°C.

  AD46/60 AD46/100
Zasilanie (Nl/min) 1200 1200
Ciśnienie zasilania (bar) 4-6 4-6
Podciśnienie (kPa) max 28 28
Przepływ (l/s) 111 111
Filtr L L
Powierzchnia filtra (cm²) 19000 19000
Zbiornik  (l) 60 100
Wlot (mm) 70 70
Wymiary (cm²) 68x74x135 68x74x150
Waga (kg) 60 62
cena netto bez akcesoriów PLN 13000,0 13900,0

 

AD56
Odkurzacz zasilany sprężonym powietrzem, dzięki czemu jest trwały i łatwy w konserwacji (brak części ruchomych). Jednostkę ssącą stanowią zwężki Venturiego. Na głowicy znajduje się ręczny otrząsacz filtra i manometr. Odłączalny zbiornik posiada własne kółka, co znacznie ułatwia rozładunek. Jako wyposażenie dodatkowe występują: zespół wlot-worek jednorazowy do gromadzenia odpadów szkodliwych, zestaw grill-depressor do pracy z workiem foliowym, zestaw grill-zawór spustowy do separacji odpadów stałych przy opróżnianiu zbiornika, uchwyty do podnoszenia zbiornika wózkiem widłowym, cyklon wewnętrzny oraz filtry klasy M, PTFE, antystatyczne, odporne na temperatrę do 200°C i tempraturze chwilowe do 250°C.

  AD56
Zasilanie (Nl/min) 2400
Ciśnienie zasilania (bar) 4-8
Podciśnienie (kPa) max 28
Przepływ (l/s) 222
Filtr L
Powierzchnia filtra (cm²) 34000
Zbiornik  (l) 100
Wlot (mm) 70
Wymiary (cm²) 89x68x180
Waga (kg) 90
cena netto bez akcesoriów PLN 21600,0