Dobierając filtr do odkurzacza należy wziąć pod uwagę rodzaj zbieranych zanieczyszczeń, ich ilość, oraz wymogi BHP.
Filtry przystosowane są do różnych klas pyłów:
-L ( przepuszczalność 99% dla NDS>1m9/m3)
-M (przepuszczalność 99.9% dla NDS>0,1mg/m3)
-H (przepuszczalność 99,995% dla NDS>0,005mg/m3)
-Ulpa (przepuszczalność 99,9995% dla NDS>0,0005mg/m3)
NDS- Największe Dopuszczalne Stężenie substancji szkodliwej, która w ciągu 8 godzin pracy wg wymiaru czsu pracy zgodnego z Kodeksem Pracy nie spowoduje uszczerbku na zdrowiu pracownika i przyszłych pokoleń.

 

Filtr workowy ma w porównaniu z innymi formami niedużą powierzchnię. Wykonywany jest dla pyłów w klasie L i M oraz w wersji antystatycznej lub Nomex dla wysokich temperatur. 
  Filtr gwiazdowy jest na wyposażeniu standardowym większości naszych odkurzaczy. Jego zaletą jest duża powierzchnia filtracji, co gwarantuje stabilną siłę ssania. Przeznaczony jest dla pyłów klasy L i M. Może być również w wersji antystatycznej oraz Nomex.
  Filtr absolutny (Hepa) górny jest instalowany przed silnikiem, jako drugi filtr odkurzacza. Przeznaczony jest do pyłów klasy H (H13, H14). Są to dardzo dokładne filtry, którem mogą zatrzymać bakterie, pleśni itp.
  Filtr absolutny (Hepa lub Ulpa) dolny montujemy za silnikiem, co umozliwia zatrzmanie również pyłów powstałych podczas pracy silnika np.pył węglowy szczotek silnika. Często filtr ten jest poprzedzony filtrem absolutnym górnym. Zapewia on bardzo wysoki stopień czystości powietrza, zatrzymuje również bakterie, pleśni itp.
  Filtry typu cartridge (słupowe, patronowe) są przeznaczone do głowic samoczyszczacych w dużych jednostkach. Filtry te są czyszczone automatycznie za pomocą sprężonego powietrza. Takie rozwiązanie umożliwia ciągłą pracę przez całą dobę, bez konieczności nadzoru nad czyszczeniem filtrów.