Zasada pracy maszyn Allround Cleaner polega na czyszczeniu podłogi (twardej lub wykładziny dywanowej ) przez dwie, wywierające duże naciski i obracające się przeciwbieżnie, szczotki walcowe. Czyszczona powierzchnia jest zwilżana roztworem płynu myjącego. Usuwanie z podłogi zanieczyszczeń i rozpuszczonego przez wodę i środki chemiczne brudu odbywa się w sposób mechaniczny  przez wrzucanie go na obracający się bęben (nie ma turbiny odsysającej). Z bębna brud zbierany jest do zbiornika płynu brudnego.

Dzięki tej unikalnej konstrukcji maszyny Allround Cleaner są najmniejszymi, dostępnymi na rynku automatami szorująco - zbierającymi ( max. wysokość części roboczej to 22 cm ).

SZCZOTKI WALCOWE

W maszynach Allround Cleaner,  w przeciwieństwie do większości maszyn spotykanych na rynku, zastosowano szczotki walcowe. Mają one kilkukrotnie mniejszą powierzchnię styku z podłożem niż szczotki tarczowe. Dzięki temu wywierają one proporcjonalnie większe naciski. Powoduje to skuteczniejsze usuwanie brudu z fug i podłóg profilowanych (antypoślizgowych). Przez maksymalne oszczędne zużycie energii elektrycznej, środków chemicznych i wody, maszyny Allround Cleaner mają też swój duży udział w ochronie środowiska.